חיפוש: ישועות משה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580126696בית המדרש ישועות משה לחסידי ויזניץ בשכונת רמות ירושליםרשומה
580476810מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות ישועות משה בני ברק (ע"ר)רשומה
 1