חיפוש: ישועות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580424224אבי-טל ישועות (ע"ר)רשומה
580126696בית המדרש ישועות משה לחסידי ויזניץ בשכונת רמות ירושליםרשומה
580297240בית כנסת "ישועות יעקב" קרית אתא (ע"ר)נמחקה
580061224בית מדרש לתלמוד כולל אברכים "ישועות יעקב"נמחקה
580474195חדוות ישועות שמעון (ע"ר)רשומה
580271856חוסן ישועות לתורת מרן הרב קוק זצ"לרשומה
580440048י"ש - ישועות יוסף - ערד (ע"ר)רשומה
580531200ישועות באומן ע"ש רבי נחמן מברסלב זי"ע (ע"ר)רשומה
580538031ישועות בעמוקה - ישיבת התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל זיע"א אמן (ע"ר)רשומה
580487825ישועות ברסלב (ע"ר)רשומה
580502128ישועות הנחל (ע"ר)רשומה
580569853ישועות הרשב"י - מירון (ע"ר)רשומה
580259034ישועות השומרון האגודה לקידום החינוך התורניבהליכי מחיקה
580396539ישועות ונחמות (ע"ר)נמחקה
580223253ישועות יונתן ומרדכינמחקה
580254001ישועות יוסף לצרפתיםרשומה
580016434ישועות יעקב בני ברקרשומה
580506418ישועות ישראל - מירון (ע"ר)רשומה
580076750ישועות ישראל בני ברקנמחקה
580414704ישועות למלכה (ע"ר)רשומה