חיפוש: ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580002988אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים ת"ורשומה
580007300אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"קנמחקה
580175529אהל חנה רבקה ע"ש חנה רבקה ע"ה בת ר' אברהם פינס שפירא ז"ל ירושליםבהליכי מחיקה
580148682בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.רשומה
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580166791בית הכנסת רבי יוסף קארו זצוקל"ה ע"ש מר'ן רבי יוסף קארו זצוקל"ה נוה יעקב ירושליםבהליכי מחיקה
580424976בית חב"ד חומת שמואל (הר חומה) ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580084911בית ספר על יסודי לבנות "בית-חנה", חב"ד ירושלים, על שם הרבנית חנה שניאורסון ז"ל.רשומה
580444230ד.ב.ש. - ע"ש דוב בער בן שיינא - ירושלים (ע"ר)רשומה
580019917הורה ירושלים, עמותה עירונית למחול ולזמר (ע"ר) HORA (JERUSALEM, MUNICIPAL ASSOCIATION FOR DANCE AND SONG (REGISTERED AMUTרשומה
580075158הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש) ירושלים THE HOLY YESHIVAH & TALMUD TORAH TORATH EMETH. JERUSALEMרשומה
580390995העמותה להקמת בית ספר דמוקרטי באזור ירושלים (ע"ר) ASSOCIATION (.FOR THE CREATION OF THE JERUSALEM AREA DEMOCRATIC SCHOOL רשומה
580023372יד הרב פרדס , אגודה להוצאת כתביו ולהנצחת זכרו של מרן הרב אליהו פרדס זצ"ל, רבה של ירושליםרשומה
580175123ידידי בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה העברית ירושלים FRIENDS OF THE HEBREW UNIVERSITY AFFILIATED SEC0NDARY SCHOOL JERUSAרשומה
580020154ישיבת הוד ירושלים מרכז חינוכי ע"ש י. ופיי טננהום מטורונטונמחקה
580075737ישיבת תורה אור - ירושלים בנשיאות הרה"ג רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א TORAH 0RE YESHIVA JERUSALEM BENESIUT HARAV CHAIM PINרשומה
580019198כולל "הר צבי" תל-אביב, ע"ש מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל רבה של ירושליםנמחקה
580027969כולל אהבת ציון לעדת זיבנבירגן סילאג'י וקיוואר לקופת רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק ירושלים תובב"ארשומה