חיפוש: ירוק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580325728"ירוק" הארגון להצלת נחלי ישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580541936אופק ירוק - העמותה הישראלית לקידום חינוך ומחקר בנושאי איכות הסביבה (ע"ר)רשומה
580333524אור ירוק- העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל (ע"ר)רשומה
580499820אפיק ירוק לשיקום (ע"ר)רשומה
580512697בית ירוק חלום דרור (ע"ר)רשומה
580340149בראש ירוק (ע"ר)נמחקה
580370112ירוק באפק - לאיכות החיים והסביבה בראש העין (ע"ר)רשומה
580566842ירוק באריאל - עמותה לדיור (ע"ר)רשומה
580300903ירוק בגליל (ע"ר)נמחקה
580548766ירוק בקבוק (ע"ר)רשומה
580354710ירוק מול אדום - עמותה לקידום איכות החיים והסביבה באילת ובדרום (ע"ר)רשומה
580192433ירוק עדבהליכי מחיקה
580493096ירוק עכשיו (ע"ר)רשומה
580235299כובע ירוק -עמותת ציידים וחובבי טבערשומה
580342814מטה ירוק - תושבים למען שימור ופיתוח נכון בהרי ירושלים (ע"ר)רשומה
580346393מקומי ירוק חוף השרון (ע"ר)נמחקה
580488310מרבד - ירוק ואדי עארה (ע"ר)רשומה
580419786עמותה לטבע ירוק (ע"ר)רשומה
580561462עמותת ירוק בגליל (ע"ר)בהליך רישום
580343937עמותת ירוק עולה בכפר סבא (ע"ר)רשומה