חיפוש: יצחק לוי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580436673קדושת לוי ע"ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א (ע"ר)רשומה
580183879קופת לוי יצחק בן שרה שאשאנמחקה
580453751קרן ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשוב סניגורן של ישראל (ע"ר)רשומה
580013241תלמוד תורה לוי יצחק שכון חבד לודנמחקה