חיפוש: יעד רם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580048726יעד-רם העמותה למען הקשיש - הערבי באזור הגליל המזרחירשומה
 1