חיפוש: ילדי ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580371706ארגון לב מאיר לחינוך ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580359081אתגר לשינוי - העמותה לחינוך ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580252112האגודה לחינוך ילדי ישראל לדרך התורה ראשון לציוןנמחקה
580051605המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאררשומה
580514677התחדשות ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580322634יחד כל ילדי ישראל (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580305514ילדי ישראל באשקלון (ע"ר)נמחקה
580527026ילדי מדינת ישראל תחילה (ע"ר)רשומה
580449411מכון תהילות ילדי ישראל בעיר האבות (ע"ר)רשומה
580349793מרכז לחינוך ילדי ישראל החיים באור (ע"ר)רשומה
580456788עמותה על שם ניסים ולאוני פרלה שעשוע ז"ל למען חינוך ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580102986עמותת ילדי השלום ישראל (ע"ר)רשומה
580154672תשב"ר לחינוך ילדי ישראל אשדודרשומה
580385458אבן ישראל - למען ילדי ישראל (ע"ר)רשומה
 1