חיפוש: יחדיו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580309409יחדיו, עמותה לקידום החינוך והתרבות בצפת (ע"ר)נמחקה
580515476כולנו יחדיו (ע"ר)רשומה
580550846לשם - עמותה למען הבטחת זכויות השוחטים והמשגיחים יחדיו (ע"ר)רשומה
580526077מועדון יחדיו יד ביד - טירת כרמל (ע"ר)רשומה
580192060מכון "יחדיו", מכון להגברת התודעה היהודית בתפוצותנמחקה
580137107מרכז תורני יחדיו קרית הרצוגרשומה
580423275ניב - נפעל יחדיו בשיתוף (ע"ר)רשומה
580358901נלד יחדיו (ע"ר)רשומה
580477487נתיב יחדיו (ע"ר)רשומה
580036150עמותת ידידי בית הספר הקהילתי יחדיו (ע"ר)רשומה
580293975עמותת יחדיו - להעמקת מורשת ישראל וקירוב לבבות (ע"ר)נמחקה
580323889עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)רשומה
580144491קיום יחדיונמחקה
580168979קרן יחדיו - יחידת ד"צ 02561נמחקה
580413441תנועת יחדיו למען יהוד (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון