חיפוש: יחדיו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580522894יד בצלאל ויצחק - קופת גמ"ח שליד קהילת יחדיו הדר גנים ע"ש בצלאל שורץ ז"ל וע"ש יצחק ברסלאואר ז"ל (ע"ר)רשומה
580458164יחדיו - למען רווחתם של עובדי וגמלאי מערכות הביטחון בפ"ת, ועובדי וגימלאי עיריית פ"ת (ע"ר)רשומה
580191203אגודת ספורט יחדיו רעננהנמחקה
580494904בית הכנסת שבת אחים יחדיו הספרדי העתיק - ראש פינה (ע"ר)רשומה
580091015בית הספר הקהילתי אלחריזי - יחדיורשומה
580265361בית כנסת יחדיו צפתנמחקה
580368777בית כנסת יחדיו שתולים (ע"ר)רשומה
580469948בשלום יחדיו - פסגת זאב מזרח ירושלים (ע"ר)רשומה
580422855הולכים יחדיו (ע"ר)רשומה
580434785יחדיו - המרכז למתגייר (ע"ר)רשומה
580317758יחדיו - למען נזקקי טבריה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580023976יחדיו - סלהנמחקה
580346732יחדיו - עם אחד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580195832יחדיו - עמותה לעזרת עולים, רמת השרוןנמחקה
580499879יחדיו - קהילה תורנית ישראלית- פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580112571יחדיו - תרבות תורנית ועזרה הדדיתנמחקה
580392736יחדיו לנצח למען העם והמולדת (ע"ר)רשומה
580271419יחדיו מרוקו ישראלנמחקה
580380046יחדיו נצעד אל האור (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580276731יחדיו נתיישב בירוחםנמחקה