חיפוש: יחד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580308856"ברון יחד", עמותהרשומה
580210763"יחד יד ליד" עמותה למען העיוורנמחקה
580045177"יחד שבטי ישראל" (ישי) שליד סיעת עדות המזרח באגודת ישראל באר"ינמחקה
580256238בית הכנסת יחד שבטי ישראל בביתר עיליתרשומה
580562767בית הכנסת יחד שבטי ישראל ע"ש אברהם ספיר ז"ל קרית ביאליק (ע"ר)רשומה
580442028בית הכנסת יחד שבטי ישראל תל ברוך צפון (ע"ר)רשומה
580432482בית הכנסת שבת אחים גם יחד נתניה (ע"ר)רשומה
580312668בית כנסת "יחד שבטי ישראל" עפולה (ע"ר)רשומה
580523421בית כנסת יחד - תל אביב (ע"ר)רשומה
580006989בית כנסת יחד שבטי ישראלנמחקה
580513695בית כנסת יחד שבטי ישראל - כפר יונה (ע"ר)רשומה
580284297בית כנסת יחד שבטי ישראל במעלה אדומיםרשומה
580562858בית כנסת שבת אחים גם יחד - קרית גת (ע"ר)בהליך רישום
580429082בית כנסת שבת אחים גם יחד פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580370328בית מועצת יחד - אסיפה מייעצת לישראל (ע"ר)רשומה
580297323ברית יחד (ע"ר)נמחקה
580270643ברן יחד כוכבי בקרנמחקה
580479996גרעין יחד בית שאן והעמק (ע"ר)רשומה
580481083גרעין יחד- נוער עובד עם נוער (ע"ר)רשומה
580544484דיירים ובעלי בתים יחד (ע"ר)רשומה