חיפוש: יוצאי מרוקו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580552198איחוד הקהילות ובתי הכנסת יוצאי מרוקו (ע"ר)רשומה
580041887ברית יוצאי מרוקו בישראלרשומה
580458313התנועה להתחדשות - מיסודם של יוצאי מרוקו (ע"ר)רשומה
580147171יומס - התאחדות יוצאי מרוקו הספרדית לשעברנמחקה
580178069עמותת ידים ידידים יוצאי מרוקו בפתח תקוהבהליכי מחיקה
580272482קיו"ם - קהילת יוצאי מרוקו - קרית משהנמחקה
 1