חיפוש: יד שרה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085520יד חסד, אגודה לעזרה ע"ש מרת שרה רייזלבהליכי מחיקה
580030104יד שרה (ע"ר)רשומה
580538122יד תומכת - חסדי שרה (ע"ר)רשומה
 1