חיפוש: יד ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580127363המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצוק"לפורקה מרצון
580168920יד אהרון - שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בני ברק ע"ש מרן הגר"א קוטלר זצ"לרשומה
580248961"שבטי ישראל" -על יד בית הכנסת" אמוני ישורון"- ראשון לציוןנמחקה
580249498ארגון נשי אהבת ישראל על-יד מוסדות תפארת אוהל משהרשומה
580116267בית החזון והמעש - יד לראשוני פועלי אגודת ישראלבהליכי מחיקה
580074623בית הכנסת "יד הבנים" לזכר חללי מערכות ישראלנמחקה
580021855בית יד לבנים - מרכז תרבות למורשת קהילות ישראל בבאר שבערשומה
580053841בית כנסת "יד אבי" ישראל הצעיר קרית יובל (ע"ר)רשומה
580208858בית כנסת יד לאחים לזכר חללי מלחמת ששת הימים ומערכות ישראל - גבעת אוסישקין, נהריהרשומה
580255925גמ"ח "זכרון ישראל" שעל יד חסידי באיאן ביתרבהליכי מחיקה
580113777היכל ישראל - יד סטרומהנמחקה
580096808העמותה להנצחת חללי מערכות ישראל תושבי כרמיאל - יד לבניםנמחקה
580330207וועדת הגנים שעל יד אגודת ישראל חיפה תפארת החינוך והחסד (ע"ר)רשומה
580051886יד אברהם מכון חקלאי לריפוי בעיסוק בארץ ישראל העמותה נמחקהנמחקה
580363646יד ביד למען ישראל (ע"ר)רשומה
580145357יד ישראל - בני ברקנמחקה
580256956יד ישראל אהרוןנמחקה
580274603יד ישראל ומלכה לתורה וחסדנמחקה
580020766יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות (ע"ר)רשומה