חיפוש: יד ושם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580464261בית כנסת אגודת אחים "יד ושם" תל אביב מיסודו של המנוח משה דואדי נ"ע (ע"ר)רשומה
580009157נחלת צבי ע"ש צ.י. פוקס זצ"ל יד ושם למשפחות קליין ופורשומה
580262384עמותת קרן יד ושםנמחקה
 1