חיפוש: ידיד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580065696"ידיד" קרן לעזרה הדדית גדרותרשומה
580016673אגודת ידיד ביס ע"ש יאנוש קורצ'אקנמחקה
580012698אגודת ידיד בית האמנים בירושליםנמחקה
580148294אגודת ידיד ובוגרי בית הספר התיכון המקיף ביהודנמחקה
580312171ידיד - מרכזי זכויות בקהילה (ע"ר)רשומה
580018984ידיד ביס תיכון עירוני די ת"ארשומה
580009967ידיד בית אבות ע"ש היילפרן אשקלוןרשומה
580395630ידיד בלב ונפש (ע"ר)רשומה
580363539ידיד ה' (ע"ר)רשומה
580042315ידיד היח' להמשך טיפול וטיפול בית ע"י בי"ח איכילובנמחקה
580143436ידיד המרכז להתפתחות הילד בירושליםרשומה
580486413ידיד לחינוך (ע"ר)רשומה
580553527ידיד לידיד - בית המדרש לבני עלייה (ע"ר)רשומה
580384139ידיד לילד (ע"ר)רשומה
580235513ידיד לעת צרהנמחקה
580549277ידיד נפש - באר שבע (ע"ר)רשומה
580505071ידיד נפש - ביריה (ע"ר)נמחקה
580536860ידיד נפש - מפעל לשיקום ורווחה (ע"ר)רשומה
580376994ידיד נפש - עזר בגמילה (ע"ר)רשומה
580480416ידיד נפש הוד השרון (ע"ר)רשומה