חיפוש: יד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580188746"יד-לעד" בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, מיסודם של ותיקי בני-עקיבא מרכז אירופה (ע"ר)רשומה
580331502"יע"ל חיים" - יד עזר לחולה על ידי המרכז הגריאטרי המשולב ע"ש חיים שוהם (ע"ר)רשומה
580068252אגודת "יד יעקב" לשמו וזכרו של יעקב מאיר כהנא ז"ל קצין צה"ל ע"י ישיבת ההסדר מעלותנמחקה
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580457190ארגון י.ר.א. - יד רעים אוהבים - בית שמש (ע"ר)רשומה
580098176בית כנסת "בית יוסף" ע"ש יוסף כהן ז"ל שעל יד בית הכנסת "צעירי תימן" (ע"ר)רשומה
580464261בית כנסת אגודת אחים "יד ושם" תל אביב מיסודו של המנוח משה דואדי נ"ע (ע"ר)רשומה
580127363המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצוק"לפורקה מרצון
580011427י.ע.ל. (יד עזר לחולה) בי"ח בילינסוןרשומה
580012607י.ע.ל. בני ציון - יד עזר למרכז הרפואי בני ציון (ע"ר)רשומה
580010833י.ע.ל. יד לעזר לבי"ח ע"ש לומן חיפהרשומה
580076362י.ע.ל. יד עזר לחולה ליד בית הרצפלד - גדרהרשומה
580025039י.ע.ל. יד עזר לחולה ע"ש א' וולפסון חולוןרשומה
580010825י.ע.ל. כרמל-יד לעזר ליד בי"ח כרמל חיפהרשומה
580241339יד אבו"ש - אגודת בריאות ונשמה שלוה ע"ש ר' משה דוד יחיאל ומרים כהן ז"לנמחקה
580168920יד אהרון - שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בני ברק ע"ש מרן הגר"א קוטלר זצ"לרשומה
580522894יד בצלאל ויצחק - קופת גמ"ח שליד קהילת יחדיו הדר גנים ע"ש בצלאל שורץ ז"ל וע"ש יצחק ברסלאואר ז"ל (ע"ר)רשומה
580023372יד הרב פרדס , אגודה להוצאת כתביו ולהנצחת זכרו של מרן הרב אליהו פרדס זצ"ל, רבה של ירושליםרשומה
580181063יד הרב שמעון בן-לולו זצ"ל קרן מילגות להנצחת זכרו של הרב שמעון בן-לולו זצ"לנמחקה
580255909יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות האסלאם (1994) (1994( L.A. MAYER MUSEUM FOR ISLAMIC ART.רשומה