חיפוש: יבנאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580273860אור הצדיק-יבנאלנמחקה
580065340בית הכנסת "שבת אחים" יבנאלנמחקה
580399814בית המושבה - מתנ"ס יבנאל (ע"ר)רשומה
580102002בית הקשיש יבנאלבהליכי מחיקה
580439586מדרשת הגליל יבנאל (ע"ר)רשומה
580022861מרכז קהילתי יבנאלנמחקה
580093391מרכז תורני יבנאלרשומה
580208163קהילת חסידי ברסלב - יבנאלרשומה
580533875קהילת נחלת יבנאל (ע"ר)בהליך רישום
580328730שלהבת יבנאל (ע"ר) (CHALHEVET YAVNEEL (R.Aבהליכי מחיקה
580564623תפארת מלכה - יבנאל (ע"ר)רשומה
 1