חיפוש: חפץ חיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580095503אליצור - חפץ חייםנמחקה
580495166אנשי חפץ חיים ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580353977ביה"ס "ברויאר", חפץ חיים (ע"ר)רשומה
580162758בית הכנסת - חפץ חיים - אשדודבהליכי מחיקה
580511459בית הכנסת חפץ חיים - נוה חוף, ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580210268בית הכנסת חפץ חיים, רחוב ביאליק 36, פתח תקוה, 49491נמחקה
580073476בית הכנסת של חסידי גור חפץ חיים 4 בני-ברקנמחקה
580355394בית המדרש לתורה מוסר והוראה "חפץ חיים" (ע"ר)רשומה
580341451בית כנסת וישיבה מרכזית "חפץ חיים" של עולי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580301612בית כנסת חפץ חיים בקרית ספר (ע"ר)רשומה
580403285בית מדרש חפץ חיים - נתניה (ע"ר)רשומה
580025310בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומים (ע"ר)רשומה
580013258העמותה להפצת דיני הארץ, שרותי דת בקיבוץ חפץ חייםפורקה מרצון
580240737חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר זצ"לרשומה
580410249חפץ חיים רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580512309מוסדות חינוך חפץ חיים ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580158137מוסדות ישיבה חפץ חיים מראדוןנמחקה
580463727עמותת בית הכנסת חפץ חיים - בית נקופה (ע"ר)רשומה
580038669עמותת כולל חפץ חיים בפתח תקוהנמחקה
580350122קהילת חפץ חיים אלעד (ע"ר)רשומה