חיפוש: חסידי גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580100360וועד התושבים ק. חסידי גור, שלב ב', רובע ג' אשדודרשומה
580065787"מוסדות החסד" שעל ידי אברכי חסידי גור קרי' חסידית חצור הגליליתנמחקה
580038701אגודת אחסג (אגוד חסידי גור) קרית אתאהחייאה
580065423אגודת בית הכנסת חסידי גור בירושליםרשומה
580162410אגודת בית הכנסת חסידי גור ברח' פירברג 17 תל אביב יפורשומה
580072346אגודת חסידי גור בית ישעיהו ע"ש הרה"ג ישעיהו מונדרי זצ"לנמחקה
580066926אגודת חסידי גור פתח תקוה בית ישראלרשומה
580040491אגודת ישיבת חסידי גור חיפהרשומה
580070753איחוד למען מוסדות התורה של חסידי גור בארץ ישראלרשומה
580049559בית החסידים דאברכי חסידי גוררשומה
580073476בית הכנסת של חסידי גור חפץ חיים 4 בני-ברקנמחקה
580337855בית כנסת מרכזי שע"י חסידי גור חיפה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580076412בית מדרש לאברכים לתורה ולהוראה מיסודם של חסידי גור - תל-אביברשומה
580006849בית-הכנסת ובית המדרש מיסודם של חסידי גור בערד "עטרת צבי"נמחקה
580543973הדר צעירי חסידי גור חיפה (ע"ר)רשומה
580097186הועדה להקמת קריה חרדית בתל-אביב (מיסודה של חסידי גור חברי אגודת ישראל בת"א)רשומה
580117026המכון לקליטה ועליה מרחבי תבל מייסודם של חסידי גורבהליכי מחיקה
580017655חסדי אבות של חסידי גורנמחקה
580078194מוסדות התורה והחסד "מאור ישראל" שע"י חסידי גור בני ברק (ע"ר)רשומה
580091528מוסדות חינוך לבנות, גני ילדים, מעונות יום, שע"י חסידי גור אשדודנמחקה