חיפוש: חסד לאברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580293900אגודה תלמוד תורה חסד לאברהם נוה עמל רחוב י.ל. פרץ (ע"ר)נמחקה
580019594חסד לאברהם קופת גמ'ח ע"ש הרה"ח א. דוב איגל ז"לנמחקה
580050128"חסד לאברהם" ע"ש דוד ומשה זצ"ל וע"ש ר' אברהם בן שמחה ז"לנמחקה
580020261אגודת חסד לאברהם בני ברקרשומה
580409977אהל לאה - חסד לאברהם (ע"ר)רשומה
580540904אור החיים - חסד לאברהם אלעד (ע"ר)רשומה
580277093בית הכנסת - חסד לאברהם - בית דגןבהליכי מחיקה
580091932בית הכנסת "חסד לאברהם" באילתנמחקה
580349983בית הכנסת "חסד לאברהם" ע"ש אברהם דישי ואברהם עבו ז"ל (ע"ר)רשומה
580037984בית הכנסת "חסד לאברהם" רוממה י-םנמחקה
580516656בית הכנסת חסד לאברהם אליהו - אלפי מנשה (ע"ר)רשומה
580196384בית כנסת "חסד לאברהם" חיפהרשומה
580439859בית כנסת חסד לאברהם, בר-ניסן באר שבע (ע"ר)רשומה
580024719גמילות חסד פאר לאברהםנמחקה
580237402העמותה חסד לאברהם ע"ש אברהם רימר ז"לרשומה
580384659חסד לאברהם - החיד"א (ע"ר)רשומה
580535128חסד לאברהם - עזרה הדדית (ע"ר)רשומה
580254126חסד לאברהם בית ספר ופנימיה לילדיםרשומה
580403087חסד לאברהם גמ"ח בביכנ"ס ישורון חולון (ע"ר)רשומה
580204139חסד לאברהם ומרדכי רכסיםרשומה