חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580395127חסד ואמת נפגשו (ע"ר)רשומה
580269439חסד ואמת עד עולם (ע"ר)נמחקה
580426377חסד ואמת עדה בוכרית (ע"ר)רשומה
580465946חסד וחינוך- זה אלף בית (ע"ר)רשומה
580338069חסד וחינוך לטף ולבוגר (ע"ר)רשומה
580221430חסד ומזורנמחקה
580429942חסד ומרפא (ע"ר)רשומה
580381754חסד ומרפא לנזקקים (ע"ר)נמחקה
580240778חסד ומשפט אמתנמחקה
580561710חסד ועזרה הדדית לעם ישראל (ע"ר)רשומה
580257459חסד ועזרה על שם פרוספר אלמלם ז"לנמחקה
580429363חסד ורחמים (ע"ר)רשומה
580122513חסד ורחמים לישראלנמחקה
580450385חסד ושלווה בארמונותיך (ע"ר)רשומה
580322675חסד ושלום ע"ש מרן אבא שלם שבזי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580380608חסד ותקוה (ע"ר)רשומה
580504462חסד חיים ואמת (ע"ר)רשומה
580460418חסד חינוך ומוסר לילדי ישראל (ע"ר)רשומה
580197309חסד טובנמחקה
580252724חסד יבנה - ע"ש הצדקנית שולמית בת מרים בלסי ז"לנמחקה