חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580131084בית כנסת אשכנזי חסד ואמת פתח תקוהבהליכי מחיקה
580043388בית כנסת חסד ואמת שכונת בן-ציון נתניהרשומה
580439859בית כנסת חסד לאברהם, בר-ניסן באר שבע (ע"ר)רשומה
580071942בית כנסת צדק חסד ואמת - עולי אירן אזוריםבהליכי מחיקה
580522795בית כנסת קהל חסידים - שערי חסד ירושלים (ע"ר)רשומה
580344943בית כנסת רבי מאיר בעל הנס (שערי חסד) ירושלים (ע"ר)רשומה
580240596בית מדרש להפצת תורה, חסד ומוסר תפארת מרדכי - פתח תקוהרשומה
580476497בית מנחם שערי חסד ירושלים (ע"ר)רשומה
580374882בראשית עמותה לעידוד אהבה, חסד, תמיכה, עזרה ואיחוד (ע"ר)רשומה
580428530גבעת חסד (ע"ר)רשומה
580570067גוזו - צדק ומשפט, חסד ואמת (ע"ר)רשומה
580405660גומלי חסד שע"י חסידי באיאן נחלת ארי' ליבוש (ע"ר)רשומה
580339778גלוי לב - עמותה לגמילות חסד וסיוע כלכלי (ע"ר)רשומה
580378966גמ"ח "חסד בלוד" ע"ש שושנה-פרומה ושמואל חיים (ע"ר)רשומה
580043917גמ"ח "חסד יוסף" אלון מורה-שכםנמחקה
580263036גמ"ח אהבת חסד אופקיםנמחקה
580526507גמ"ח אהבת חסד- חסדי יצחק (ע"ר)רשומה
580216919גמ"ח אהבת חסד לזכרון הורינו היקרים אהרון ורבקה אלןנמחקה
580057040גמ"ח והכנסת כלה "עמודי חסד" באר שבענמחקה
580040582גמ"ח חסד לרחל ע"ש הגב' רחל פישר ע"הנמחקה