חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580358471ארגון חסד למען אח"י (ע"ר)רשומה
580437101ארגון חסד עזרנו (ע"ר)רשומה
580046092ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה לנזקקים וחולים מפעל חסדרשומה
580390060ארגון שמחת חסד הושיענו (ע''ר)רשומה
580457570בית בקי מרכז למתן מידע בנושא חסד (ע"ר)רשומה
580162105בית האור למעשי חסדרשומה
580277093בית הכנסת - חסד לאברהם - בית דגןבהליכי מחיקה
580091239בית הכנסת "חסד ורחמים", ירושליםרשומה
580091932בית הכנסת "חסד לאברהם" באילתנמחקה
580349983בית הכנסת "חסד לאברהם" ע"ש אברהם דישי ואברהם עבו ז"ל (ע"ר)רשומה
580037984בית הכנסת "חסד לאברהם" רוממה י-םנמחקה
580455210בית הכנסת הבוטח בה' חסד יסובבנו - דימונה (ע"ר)רשומה
580107159בית הכנסת חסד ואמת - רמלהנמחקה
580192870בית הכנסת חסד ואמת ע"ש ר' שמעון בר יוחאיבהליכי מחיקה
580516656בית הכנסת חסד לאברהם אליהו - אלפי מנשה (ע"ר)רשומה
580071546בית המדרש "אהבת חסד" בני ברקנמחקה
580166247בית המדרש הגדול קהל חסידים בשכונת שערי חסדנמחקה
580490662בית התבשיל המיטיב מרכז חסד ועזרה לזולת (ע"ר)רשומה
580570257בית חסד מאיר (ע"ר)בהליך רישום
580196384בית כנסת "חסד לאברהם" חיפהרשומה