חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580488781אוצר חסד קרן גמ"ח ע"ש שרה רבקה ורפאל רבינוביץ- תאומים (ע"ר)רשומה
580028702אוצר יוסף רב חסדניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580540904אור החיים - חסד לאברהם אלעד (ע"ר)רשומה
580514909אור לדוד - מעשי חסד (ע"ר)רשומה
580467793אורה של תורת חסד (ע"ר)רשומה
580352821אורות חסד - עמותה לסיוע לזולת ולרווחתו (ע"ר)רשומה
580453900אורות חסד מירב (ע"ר)רשומה
580494763אורחות חסד (ע"ר)רשומה
580457216אח למו - ארגון חסד לזכר מרדכי ואסתר (ע"ר)רשומה
580492668אחדות ישראל לחם חסד ע"ש הרב רבי ישראל הבעש"ט (ע"ר)רשומה
580340990אחי ארגון חסד ירושלים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580271369אילני חסדרשומה
580192805אירגון חסד עליוןרשומה
580458305איש לרעהו - עולם חסד יבנה (ע"ר)רשומה
580556520איתמר הקרן לאור חסד וציונות (ע"ר)רשומה
580378727ארגון "רב חסד" לעזרה וסיוע (ע"ר)רשומה
580530608ארגון חסד ושביה בצדקה - בני ברק (ע"ר)רשומה
580414811ארגון חסד יגאל ישראל (ע"ר)רשומה
580503704ארגון חסד לאלפים אלעד (ע"ר)רשומה
580261444ארגון חסד להצלה נוה יעקברשומה