חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580254951"משכן שמחה" מפעלי חסד תורה ורווחהרשומה
580279073"עולם חסד יבנה"נמחקה
580286813"עולם חסד יבנה" בית שמשנמחקה
580016152,חיה" - עמותה לגמילות חסדרשומה
580068229אגודת "אור תורה וחסד" אגודה להפצת תורה ועשיית חסדנמחקה
580077675אגודת "חסד ומסורת אבות"נמחקה
580102564אגודת אהבת חסד רמות ג' ירושליםבהליכי מחיקה
580055366אגודת גמילות חסד המרכזית בבני ברקנמחקה
580004893אגודת גמילות חסדים "עושה חסד" תל-אביברשומה
580034668אגודת חב' קדישא גמילת חסד של אמת (גחש"א) נתניה והסביבהרשומה
580416998אגודת חסד - רחמי ציון (ע"ר)רשומה
580022358אגודת חסד ואמת, חולון עמותה מחוקהנמחקה
580020261אגודת חסד לאברהם בני ברקרשומה
580177426אגודת חסד עזרה ליעקב - מפגשי הלב (ע"ר)רשומה
580087609אגודת חסד של אמת ועזרה לזולת בני-ברקנמחקה
580234482אגודת חסדי שרה - אהבת חסד (ע"ר)רשומה
580059061אגודת יוסף חסדנמחקה
580185809אגודת מי חסדנמחקה
580060051אגודת מעשי חסד ירושליםנמחקה
580081990אגודת נאמני צדקה חסד ואמת - קרית אתארשומה