חיפוש: חסדי שלמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580205433אגודת חסדי שלמה ע"ש הרה"צ ר' שלמה ב"ר בנימין סיאני זצ"לנמחקה
580169670ארגון חסדי שלמה (ע"ר)נמחקה
580120350גמ"ח חסדי שלמהנמחקה
580437630חסדי דוד ושלמה - לעילוי נשמת שלמה מטמון בן מזל ודוד סקה בן זכיה (ע"ר)רשומה
580446102חסדי ש"י - ע"ש שלמה יוסף שלום ע"ה (ע"ר)רשומה
580392496חסדי שלמה - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580236461חסדי שלמה גוזלן ולב מרדכי אליהו ע"ש יקירנו מרדכי ושרה ששון זצ"לנמחקה
580420818חסדי שלמה ואריאל (ע"ר)רשומה
580505907חסדי שלמה וחיה (ע"ר)רשומה
580189785חסדי שלמה- מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580444669קרן תמיכה וסיוע חסדי שלמה (ע"ר)רשומה
 1