חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580293900אגודה תלמוד תורה חסד לאברהם נוה עמל רחוב י.ל. פרץ (ע"ר)נמחקה
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580007300אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"קנמחקה
580454734אהבת חסד ע"ש החפץ חיים - ארגון סיוע ושיקום משפחות (לכבוד שבת ותינוקות של בית רבן) (ע"ר)רשומה
580144129אחוה ורעות, מפעל חסד לעזרה הדדית באזור ק. משה והסביבהנמחקה
580040913גמ"ח "חונן חסד" ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר רבי יוחנן טברסקי זצוק"ל מראחמי סטריווקענמחקה
580031847גמילת חסד ועזר לדל ולחולה "חסדי יצחק" ע"ש הרה"צ ר' יצחק סנדר זצ"ל וקרן רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק תובב"אנמחקה
580019594חסד לאברהם קופת גמ'ח ע"ש הרה"ח א. דוב איגל ז"לנמחקה
580394070חסד, משפט וצדק לנפגעי טרור (ע"ר) (.MERCY, JUSTICE AND RIGHTEOUSNESS FOR VICTIMS OF TERROR (R.Aרשומה
580145142טהר רחל - מפעל חסד ועזר ליולדות על שם אם הבנים מרת רחל וייס ובניה הקדושים הי"דנמחקה
580343168מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס נקש ז"ל ונינם רפאל בנימין קרייף ז"ל (ע"ר)רשומה
580336915ע.ח.י. (עולם חסד יבנה) ירושלים (ע"ר)רשומה
580429660קופת גמילות חסד ע"ש משה הרפודר, משה גרוס, אריה מילבאור ז"ל ואברהם הכט נ"י (ע"ר)רשומה
580016137קרן איתן-קופת גמילות חסד לעילוי נשמתם של אבי בלום הי"ד ור' יוסף טרגן ז"לנמחקה
580245918"אדני פז" מכון לחינוך תורני וגמילות חסדנמחקה
580289700"חסד ואמת" שע"י חברה קדישא - אשדוד (ע"ר)נמחקה
580097665"חסד ועזרה" רכסיםרשומה
580050128"חסד לאברהם" ע"ש דוד ומשה זצ"ל וע"ש ר' אברהם בן שמחה ז"לנמחקה
580258960"חסד של אמת" בישראל ובעולםבהליכי מחיקה