חיפוש: חניכי הישיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580047991בית הכנסת צא"י חניכי הישיבות "חזון יוסף" ע"ש מר"ן הגרי"ש כהנמן זצ"ל מפוניבץנמחקה
580107001בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברקרשומה
580099190אגודת בית המדרש "בית אברהם" שע"י חניכי הישיבות בני-ברקבהליכי מחיקה
580118628איגוד חניכי הישיבות הספרדים - שערי תורה ותפילהרשומה
580385029ארגון חניכי הישיבות הספרדים מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580411619ביה"כ ובית המדרש חניכי הישיבות הספרדים - אלעד, שלב ב' (ע"ר)רשומה
580363513ביה"כ חניכי הישיבות ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580225407ביה"כ חניכי הישיבות סנהדריה פאגי ירושליםרשומה
580340982ביהכנ"ס חניכי הישיבות "שיח יצחק" (ע"ר)רשומה
580199040ביהמ"ד חמדת צבי - חניכי הישיבות,בני ברקרשומה
580419760בית דין צדק חניכי הישיבות מרכז בני ברק (ע"ר)רשומה
580092427בית הכנסת אהל יהונתן מיסודם של חניכי הישיבותרשומה
580452506בית הכנסת ובית מדרש "בית אהרן" חניכי הישיבות (ע"ר)רשומה
580196962בית הכנסת חניכי הישיבות - עמנואלנמחקה
580268894בית הכנסת חניכי הישיבות "היכל משה"רשומה
580136547בית הכנסת חניכי הישיבות בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580116770בית הכנסת חניכי הישיבות הר נוףרשומה
580175016בית הכנסת חניכי הישיבות מקור ברוך ירושליםנמחקה
580185122בית הכנסת חניכי הישיבות נוסח מרוקו רמותרשומה
580176477בית הכנסת חניכי הישיבות רוממהרשומה