חיפוש: חן וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580298214שערי חן וחסד ביבנאל (ע"ר)נמחקה
580552750תורת חיים חן וחסד (ע"ר)רשומה
580356004תפארת חן מפעלי צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580556595חיים חן וחסד - רווחה חינוך וחסד בקהילה (ע"ר)רשומה