חיפוש: חן וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580460723אגו"ח - אגודת חסדים בארצנו הקדושה חן וחסד (ע"ר)רשומה
580398857גלעד חן וחסד (ע"ר)רשומה
580225811הוסטל שיקומי תעסוקתי חן וחסדנמחקה
580033371חיים חן וחסד הפצת ערכי היהדות ומורשת ישראלנמחקה
580449163חן וחסד - אור יהודה (ע"ר)רשומה
580443513חן וחסד - חצור הגלילית (ע"ר)נמחקה
580286797חן וחסד - סיוע למשפחות שבהן בני משפחה מוגבלים נפשית ופיזית (ע"ר)נמחקה
580461655חן וחסד - שיקום משפחות ברוחניות ובגשמיות (ע"ר)רשומה
580471761חן וחסד בני ברק קריית ה' (ע"ר)רשומה
580099349חן וחסד בציון (ע"ר)רשומה
580341907חן וחסד חיפה (ע"ר)נמחקה
580194397כולל חן וחסד באשדודרשומה
580525814לוית חן וחסד- אלעד (ע"ר)רשומה
580156404עטרת חן וחסד לבנות ישראלבהליכי מחיקה
580355162עמותת חן וחסד אלחנן (ע"ר)נמחקה
580398519עמותת חן וחסד והצלה (ע"ר)רשומה
580280485עמותת תורת חן וחסד ורחמים - רמות ירושלים (ע"ר)רשומה
580414431קרן חן וחסד - כפר אברהם (ע"ר)רשומה
580097871קרן חן-טוב לצדקה וחסדנמחקה
580379956שערי אורה חן וחסד (ע"ר)רשומה