חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580128684עמותת עוד יוסף חי - ע"ש מרן רבינו יוסף קארו זיע"א בני-ברקנמחקה
580461812עמותת רבי יצחק חי טייב - אלעד (ע"ר)רשומה
580546778עמותת שמעון חי ע"ש מוצפי שמעון ז"ל (ע"ר)רשומה
580121515פינת שמעון - פינת חי לזכר סגן שחר שמעון ז"לנמחקה
580455376פעל חי (ע"ר)רשומה
580523793קדושי השואה - ע"ש רבינו חי טייב - קרית אונו (ע"ר)רשומה
580191237קהילת יוצאי טוניס ולוב ע"ש ר' חי טייב המכונה לא מת ראשל"צרשומה
580432961קול יעקב חי רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580091767קופת עזרה וגמ"ח עוד יוסף חי ירושליםנמחקה
580036796קרן אבי-חי לע"נ אברהם חיים גרינוולד הי"דרשומה
580096469קרן בן איש חירשומה
580053080קרן גמ"ח "עוד יוסף חי" ע"ש ר' יוסף חיים מבבל זצ"לנמחקה
580474047קרן חי וברוך (ע"ר)רשומה
580097327קרן חי לצדקה ולגמילות חסדים מיסודה של חיה ויהודה קינצלינגר ירושליםנמחקה
580074714קרן חי לתורה ולחסד ע"ש ישראל יעקב וחנה ראיבידרשומה
580041275קרן חי ע"ש יוסף חיים וחנה אפטנמחקה
580149797קרן חי'ה להווי דתינמחקה
580315208קרן חסדי אופיר רב-פעלים ע"ש מרן הבן איש חי - כפר סבא (ע"ר)בהליכי מחיקה
580162931קרן להצלת חי מרדכינמחקה
580319044קרן נפש כל חי (ע"ר)רשומה