חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580145696מכוני השכלה, תרבות ואומנויות - תל חי בגליל הגליוןרשומה
580463669מעין חי - כפר ורדים (ע"ר)רשומה
580506046מצפה יוסף הצדיק - עוד יוסף חי (ע"ר)רשומה
580201259מרכז סיוע לאזרח עמי - חינמחקה
580411809מרכז רוחני ובית כנסת ע"ש ר' חי טייב (ע"ר)רשומה
580229664מרכז רוחני תורני עוד יוסף חי וקייםבהליכי מחיקה
580021400מש' חיימוף יוסף בן דוד חינמחקה
580303071משביע לכל חי רצון (ע"ר)רשומה
580308039משה יעקב חי עמותה רשומהנמחקה
580338119משכן יוסף חי - שכ' הדר המושבות פ"ת (ע"ר)נמחקה
580415891נפש כל חירשומה
580457711נר שמשון חי - עמותה למעשי חסד ולתורה (ע"ר)רשומה
580247385נשי חינמחקה
580393395נשמת כל חי (ע"ר)רשומה
580545218נשמת כל חי לעילוי כל נשמות ישראל - קרית אתא (ע"ר)רשומה
580439768נשמת כל חי ע"ש ר' חיים פלאג'י זיע"א (ע"ר)רשומה
580508950עוד אבי חי (ע"ר)רשומה
580433431עוד יוסף חי - הפצת מעיינות (ע"ר)רשומה
580523223עוד יוסף חי - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580014405עוד יוסף חי המכללה לתודעה ישיבה לחוזרים בתשובהנמחקה