חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580178986ישיבת עוד יוסף חי ברמלהנמחקה
580307841ישראל חי בית הכנסת הספרדי - יקיר (ע"ר)רשומה
580061059ישראל-חינמחקה
580078772כולל אברכים "עוד יוסף בני חי" - אופקיםרשומה
580156412כולל מקור התורה ע"ש הבן איש חינמחקה
580149003כולל ע"ש הבן איש חי זצוק"ל, קרית אונורשומה
580481315כרם נשמת כל-חי - ע"ש התנא האלוקי רשב"י זיע"א (ע"ר)רשומה
580471894לב אל חי (ע"ר)רשומה
580226884לב חי לרונינמחקה
580378222לב ישראל חי (ע"ר)רשומה
580332971לב שרה חי'ה - פתח תקוה (ע"ר)נמחקה
580432276מדרשה ליהדות בן יהוידע ע"ש מרן הבן איש חי זיע"א (ע"ר)רשומה
580328441מדרשת טל חי"מ (ע"ר)רשומה
580240679מוסדות הבן איש חי בקרית ספררשומה
580413987מוסדות חי בהם (ע"ר)רשומה
580222107מוסדות חינוך לבנות "עטרת חי'ה", בני ברקרשומה
580478758מוסדות עוד יוסף חי גני יער לוד (ע"ר)רשומה
580100311מטה "עם ישראל חי" למאבק במיסיוןנמחקה
580352680מכון גאולה בית חי' מושקא (ע"ר)רשומה
580436624מכון חזו"ת (חי, זולה ותרוקה ג'יען) כפר יונה (ע"ר)רשומה