חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580467470חי לעד וקיים לנצח (ע"ר)רשומה
580334654חי לקשיש - מרכז יום לקשיש, עמותהבהליכי מחיקה
580389435חי נגב (ע"ר)נמחקה
580481968חי- ספורט ראש העין (ע"ר)נמחקה
580475234חי תמיד (ע"ר)רשומה
580036564חי"ל - חסד יד לששה ארגון חסד ועזרה הדדית, בית וגן, ירושליםרשומה
580003465חי"ש (חסד "יד שמואל)רשומה
580404580חי-אל (ע"ר)רשומה
580350981חיינו - חי ליפליין (ע"ר)רשומה
580160000חי-לאדם - מיסודן של נשות הר נוףרשומה
580239374חי-עמדירשומה
580508182חסד לאברהם ופרחה חי (ע"ר)נמחקה
580429579חסדי אברהם חי וקיים (ע"ר)רשומה
580251874חסדי אזור חינמחקה
580338986חסדי רפאל חי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580359008יד רפאל - עמותה לאהבת ישראל ע"ש רפאל חי טייב (ע"ר)רשומה
580358703יובל חי - עזרה לחיים (ע"ר)רשומה
580185528יקצ"ן חירשומה
580474518ישועת ברוך חי ותמר (ע"ר)רשומה
580074557ישיבה וכולל אברכים זידיטשוב ע"ש מרן ר' יצחק מאיר מזידישוב והרבנית חי' שינדל ז"לנמחקה