חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580065076בית הכנסת הספרדי ירושלמי גילה (נוסח בן איש חי)נמחקה
580224780בית הכנסת חי ישראל גבעת המטוס ירושליםנמחקה
580482099בית הכנסת יעקב יוסף חי - מושב הודיה (ע"ר)רשומה
580104644בית הכנסת לעדה הבבלית - בן איש חי - ביבנהנמחקה
580100493בית הכנסת ע"ש הרה"ג חי טייב טירת הכרמלנמחקה
580394443בית הכנסת עוד יוסף חי ראש-העין (ע"ר)רשומה
580053247בית המדרש עוד יוסף חי שכםרשומה
580073351בית כנסת "עוד יוסף חי" קרית שמונהנמחקה
580076008בית כנסת היכל רבי חי טייב לא מת דימונהנמחקה
580063279בית כנסת ישראל לאומי ע"ש רבי חי טייבנמחקה
580325645בית כנסת משה חי רחמים בגדאדי (ע"ר)רשומה
580079812בית כנסת ע"י רבי חי טייב לא מתנמחקה
580162055בית כנסת ע"ש בית חי טייב באר שבענמחקה
580216026בית כנסת ע"ש בן-איש חי הרב יוסף חיים זצ"ל ליהדות בבל, אור יהודהרשומה
580230100בית כנסת ע"ש יוסף חיים הבן איש חי זצ"ל, קרית גתנמחקה
580147999בית כנסת, רסקו - אינשטיין לוד ע"ש ר' חי טייב לא מת זצ"לנמחקה
580376887בית מדרש "אור חי" (ע"ר)רשומה
580130904בית-כנסת לצעירי לוב ותוניס ע"ש הרב חי-טייב המכונה לא-מתרשומה
580550622בן איש חי - גדרה (ע"ר)רשומה
580303303ברכת אברהם חי חזקוב (ע"ר)רשומה