חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020162אגודת ידידי המכללה אזורית בתל חירשומה
580426898אהל משה ורשב"י - גמ"ח עוד יוסף חי (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580477180אור בבית חי (ע"ר)רשומה
580501054אור חיים חי - דימונה (ע"ר)רשומה
580556843אורח - חיים חי (ע"ר)רשומה
580310241איכות חיים עם חי - הוד השרון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580422723אילן - חי (ע"ר)רשומה
580118321אלהדאיה חי אלג'משהנמחקה
580460004אל-חי סיוע רפואי (ע"ר)רשומה
580324788אליאל מדע חי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580531846אליהו חי שלום -בני ברק (ע"ר)רשומה
580095412אליצור חי השומרון בחולוןרשומה
580301604ארגון להפצת תורה ויהדות "אור עובדיה חי" (ע"ר)נמחקה
580197077ארגון עזרת נחלת הר חב"ד קרית מלאכי, ע"ש הרבנית חי'ה מושקא ע"הנמחקה
580033066בי"כ עולי בוכרה ישראל חי חיימוב אשדודבהליכי מחיקה
580465011בית אבי חי (ע"ר)רשומה
580288959בית דוד ורפאל חירשומה
580162402בית הכנסת אור החיים - ע"ש ר' יצחק חי טייב - לא מת - קרית-אונורשומה
580208668בית הכנסת אור-חי ע"ש מורורי בת משה לעולי פרסנמחקה
580094266בית הכנסת היכל יוסף חי ע"ש הרב יוסף מועלמי (ע"ר)רשומה