חיפוש: חיפה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580019883"ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה לב זכרונו לברכה"רשומה
580084861אגודת בית הכנסת הגדול בשכונת הרצליה חיפה מיסודו של הרה"ג ר' מ.מ.קופרשטוק זצ"לרשומה
580020915חסדי יוסף קופת גמילות חסדים שע"י בית הכנסת "עדת ישראל", חיפה ע"ש ר' יוסף קסלר ז"לנמחקה
580010833י.ע.ל. יד לעזר לבי"ח ע"ש לומן חיפהרשומה
580010825י.ע.ל. כרמל-יד לעזר ליד בי"ח כרמל חיפהרשומה
580307833ישיבה וכולל "ישמח ישראל" ע"ש הרב"ג ישראל דנינו זצ"ל קרית שמואל חיפה (ע"ר)נמחקה
580361350מ.כ. בית"ר נילי חיפה (2000) (ע"ר)רשומה
580098440ע.ש.ל. - עמותה לטיפול שיניים לחברי התאחדות בעלי המלאכה ותעשיה זעירה חיפהנמחקה
580103224עמותה לחלוקת מילגות לתלמידים נזקקים בבי"ס תיכון אליאנס - חיפה (כי"ח) ע"ש אליהו קלומיטי ז"לנמחקה
580015295קופה לגמ"ח ועזרה לעולים חדשים ע"ש ר' בונים יואל ז"ל, רייזל הי"ד ברגמן, ליד בית הכנסת הכללי, בת גלים, חיפה..נמחקה
580039022קופת גמ"ח ע"ש הצנחן י.שפירא ז"ל ליד בי"כ אליהו נביא- אחוזה חיפהנמחקה
580027118קרן גמח' ע"ש שרה ולאה וולפטל ע"י מסדר בני ברית לשכת הכרמל מס' 980 חיפהפורקה מרצון
580283802"בית המדרש דחסידי ראדזין" חיפהנמחקה
580057065"ביתנו" (חיפה)נמחקה
580448439"חיפה-אין" - צעירים מאמינים בחיפה (ע"ר)רשומה
580039121"מתן בסתר" אגודה לצדקה רח' פייגין 7, חיפהנמחקה
580065795"ניצן" אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות (חיפה)רשומה
580000255"עזרת אחים" חיפהרשומה
580207447"עשר" עמותה לטיפוח וקידום תלמידים מחוננים באזור חיפה העמותה נמחקהנמחקה
580215564"פירמידה" עמותה לאמנות עכשיו, חיפהרשומה