חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580096154"אור הגליל באר ישראל" מפעלי חינוך והפצת תורה בצפון, ע"ש מורנו ורבינו רבי ישראל זצוק"לנמחקה
580320539בי"ס בית יוסף - מפעל חינוך בחיפה (ע"ש מרן ר' יוסף קארו זי"ע) (ע"ר)רשומה
580176089ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי יהדות ע"ש חיים ונסריה רוחמה סוויד ז"ל, נוה שרת, תל-אביב (ע"ר)רשומה
580065241יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות YOAV FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION. CULTURE. SPORTS AND TOURISMרשומה
580024610ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחינוך פנימייתי לילדים ונוער ממשפחות מצוקה ועולים חדרשומה
580477313מאלק - העמותה לקידום, פיתוח ומתן שירותי חינוך, רווחה, בריאות ומחקר למען ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם (ע"ר)רשומה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580193217מוסדות חינוך תורניים בנות א.ה.א. בני ברקנמחקה
580332781עמותת המכבים - חינוך וכדורגל בקהילה (ע"ר) THE (.MACCABIM ASSOCIATION - EDUCATION AND SOCCER IN THE COMMUNITY (R.Aרשומה
580293835עמותת ח.ס.ד. - שירותי חינוך, סיוע ודת (ע"ר)רשומה
580108785קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OFנמחקה
580088391קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פורפורקה מרצון
580349728ת.ל.נ.ח. (תמיכה לילדים נזקקי חינוך) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580008274"אגודת קרן חינוך" בגליל המערבי,כרמיאל,מעלות ומושבי מעלה-יוסףרשומה
580279255"בנות הדסה" - מוסדות חינוך ותרבות (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580292969"דעת מבינים" - העמותה להנחלת חינוך תורני מדעי-ערכי פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580342277"הליכות שלמה" - מוסדות חינוך ורווחה, תל אביב (ע"ר)רשומה
580295350"יד לאחד-עשר" מרכז עולמי לספורט חינוך ותרבות לזכר י"א חללי מינכן (ע"ר)נמחקה
580501260"יהי אור"- חינוך מואר באנרגיית השמש ע"ש משה חסון (ע"ר)רשומה