חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580345874ח.ב.ר. - חינוך, בריאות ורווחה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580538023ח.ב.ש. - חינוך בונה שיוויון (ע"ר)רשומה
580136604ח.ל.צ. - חינוך לאומי ציונירשומה
580300390ח.מ.ל. חינוך מיוחד לתלמידים (ע"ר)נמחקה
580488096ח.ק.ר. - חינוך קהילה ורווחה (ע"ר)רשומה
580013803חב"ד- אור חינוך (ע"ר)רשומה
580226074חברי"ם (חינוך, בריאות רווחה יהדות, מדע) - נתיבותנמחקה
580343465חברת ניהול מוסדות חינוך, רווחה ותרבות בקרית גת (ע"ר)בהליכי מחיקה
580149367חושים שיקום חינוך וטיפול בעיוורים (ע"ר)רשומה
580516698חושן- לקידום חינוך ומנהיגות (ע"ר)רשומה
580454940חזון ישעיה- מרכזי חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580548188חיב"א הוד השרון - חינוך יהודי בדרכי אבות (ע"ר)רשומה
580373835חיב"ה - חינוך בגיל הרך (גנים פרטיים) (ע"ר)רשומה
580451060חיב"ה - חינוך יהודי ברשת האינטרנט (ע"ר)רשומה
580552560חיבה - חינוך ישראלי באמצעות המדיה (ע"ר)רשומה
580542512חיבורים - חינוך בונה חברה (ע"ר)רשומה
580515153חיד"א - חינוך יהודי דרך אומנות (ע"ר)רשומה
580431328חיוך - חינוך ילדים ועידוד כישוריהם (ע"ר)רשומה
580071223חיים - חינוך יהודי מתקדם בישראלרשומה
580345239חיים אברהם - סימן טוב, עמותה לעניני דת, חינוך וסעד בחולון (ע"ר)בהליכי מחיקה