חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580455806העמותה לתרבות חינוך וספורט לילדי טירה והמשולש (ע"ר)רשומה
580203453העמותה לתרבות,חינוך,נוער וספורט - עילוטנמחקה
580295012העשרת חינוך עלי (ע"ר)נמחקה
580477958הפועל בני יהוד- חינוך וספורט (ע"ר)רשומה
580313138הקרן הארצית לישראל לתרבות לאמנות חינוך וחברה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580324432הקרן הירושלמית למען חינוך לבריאות וחינוך רפואי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580000552הקרן המרכזית למוסדות דת ,חינוך ותרבות שליד הקיבוץ הדתירשומה
580538056הקרן למוסדות תורה, חינוך וחסד בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580412245הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב (ע"ר)רשומה
580430320הקרן לעזרת הזולת בישראל, מפעלי חינוך, רווחה ורפואה לקהילה (ע"ר)רשומה
580367969הקרן לקידום ופיתוח מוסדות חינוך תרבות ובידור במעלות תרשיחא (ע"ר)רשומה
580505444השחר החדש - מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות ושוויון בשירותי חינוך, מחקר, שלום ורווחה (ע"ר)רשומה
580293538התאחדות נשים למען חינוךרשומה
580372316התאחדות תלמודי תורה - רשת מוסדות חינוך ותלמודי תורה בישראל (ע"ר)רשומה
580127249התבור - עמותה לקידום חינוך טכנולוגי ופיתוח פעילות קהילתית בכפר דבוריהנמחקה
580343481התקדמות הבדואי באמצעות חינוך והכשרה (ע"ר) (.BEDUIM ADVANCEMENT THROUGH EDUCATION AND TRAINING (R.Aבהליכי מחיקה
580449874ואהבת - חינוך לאהבה בונה (ע"ר)רשומה
580009090ועדת חינוך לגנים החרדיים בני ברקבהליכי מחיקה
580435592זכרון מרים - מוסדות חינוך ורווחה ע"ש הרבנית הצ' מרת מרים סופר ע"ה (ע"ר)רשומה
580332948ח"י חינוך ישראלי (ע"ר)רשומה