חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580567162העמותה למען בית חינוך דמוקרטי בחיפה (ע"ר)רשומה
580303121העמותה למען חינוך מוזיקלי בראש פנה (ע"ר)נמחקה
580273738העמותה למען חינוך תורני מתקדם שליד ביה"ס יבנה פתח תקוהנמחקה
580309565העמותה למען חינוך, ספורט וערכים פ"ת (ע"ר)רשומה
580401784העמותה לספורט, חינוך ורוחה בכפר סמיע (ע"ר)רשומה
580418010העמותה לקידום ויישום יום חינוך ארוך (ע"ר)רשומה
580535789העמותה לקידום ופיתוח חינוך ותרבות בנתיבות (ע"ר)רשומה
580499952העמותה לקידום חינוך וולדורף - הרי יהודה (ע"ר)רשומה
580524197העמותה לקידום חינוך ותרבות יהודית וישראלית (ע"ר)רשומה
580265486העמותה לקידום חינוך ילדים טעוני טיפוחנמחקה
580473817העמותה לקידום חינוך מונטסורי בישראל (ע"ר)רשומה
580426344העמותה לקידום חינוך פיננסי (ע"ר)רשומה
580498681העמותה לקידום חינוך ציוני בחולית (ע"ר)רשומה
580094753העמותה לקידום חינוך, תרבות וספורט בישובי דרום השרוןרשומה
580170629העמותה לקידום מוסדות חינוך וספורט ברחובותנמחקה
580133114העמותה לקידום מפעלי חינוך באלקנהרשומה
580384196העמותה לקידום עניני דת, מסורת, חינוך, רווחה, חסרי דיור עולי קוקאז בישראל - נתניה (ע"ר)רשומה
580311462העמותה לקידום עניני חינוך, תרבות, דת ורווחה - העדה האתיופית נאות גנים נתניה (ע"ר)רשומה
580253185העמותה לקידום תרבות חינוך ודת ברכסיםנמחקה
580272714העמותה לשירותי חינוך, תרבות וספורט בניר צבי (ע"ר)רשומה