חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580417830האיגוד הישראלי לתרבות חינוך וספורט הריקוד (ע"ר)רשומה
580103216הבנה - חינוך להבנה, דימוקרטיה ושלום באמצעות התרבותנמחקה
580440154הגן הקסום חינוך לגיל הרך - הקריות (ע"ר)רשומה
580463354הגר חינוך יהודי-ערבי לשוויון (ע"ר)רשומה
580364784הדור החדש - עמותה למען חינוך שוויוני (ע"ר)רשומה
580043719הדר - רשת חינוך ותרבותנמחקה
580542694ההתאחדות הערבית לקידום חינוך והשכלה (ע"ר)רשומה
580535540הוד הכרמל מרכז חינוך יום לילדים (ע"ר)רשומה
580549442הורים עושים למען חינוך (ע"ר)רשומה
580492817הכל חינוך - התנועה לקידום החינוך בישראל (ע"ר)רשומה
580000693המועצה הציבורית לקידום שרותי חינוך ובריאות בקרית גתנמחקה
580046340המכון להכשרה ולהשתלמות ולשירותי חינוך הוגשה בקשת פירוק ע"י אחריםחוסלה על ידי בית משפט
580338408המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה (ע"ר)פורקה מרצון
580318756המרכז לעזרת הזולת, מפעלי חינוך, רווחה ורפואה לקהילה (ע"ר)רשומה
580554939המרכז לענייני חינוך, קהילה ורווחה לב השרון תל מונד (ע"ר)רשומה
580179075המרכז לפיתוח מערכות חינוך וקליטה שליד ההסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלבהליכי פירוק מרצון
580109718המרכז לתקשוב טכנולוגיה וארגון במערכות חינוךרשומה
580449718העמותה הירושלמית לקידום חינוך והפעלת קורסים במזרח ירושלים (ע"ר)רשומה
580097038העמותה לחיב"ה לוד (חיב"ה - חינוך ילדי בית ספר הרמב"ם)נמחקה
580211159העמותה למחקר ופיתוח חינוך וספורט בהתיישבות העובדתנמחקה