חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580375095גומת חן - מורשת, תרבות, חינוך, נוער (ע"ר)רשומה
580314524גי'.טי.אי. - חינוך ומסורת, ירושלים (ע"ר)נמחקה
580261907גירסא - מרכז חינוך והמחשה לקידום ופיתוח הלמידהרשומה
580511665גל אור - המרכז הישראלי לקידום חינוך לסובלנות ואחווה (ע"ר)רשומה
580483055גן קרית חינוך מבשרת ציון (ע"ר)רשומה
580437283גני בית חינוך שרת לוד (ע"ר)רשומה
580545770דעת - קידום חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580101962דקלים - אגודה לתרבות חינוך וספורטנמחקה
580015055דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר)רשומה
580465714דרך כפר - יוזמות חינוך ימין אורד (ע"ר)רשומה
580384618דרכי חינוך מרכז חינוכי לנוער ומבוגר (ע"ר)רשומה
580498871דרכי נועם וחינוך גני ילדים מעונות יום ומוסדות חינוך תורניים (ע"ר)רשומה
580073930האגודה למען חינוך חרדי בבית וגןנמחקה
580089134האגודה למען חינוך מסורתי בגילה, ירושליםרשומה
580016624האגודה למען קרית חינוך בארץ ישראלרשומה
580036937האגודה לקידום חברה חינוך ותרבות של בית ספר "אוסישקין"רשומה
580221836האגודה לקידום מערכות חינוך ממוחשבות ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COMPUTERISED EDUCATIONAL SYSTEMSנמחקה
580164960האגודה לקידום מפעלי חינוך רווחה ובריאות בישראל - חסדי דב (העמותה פורקה מרצון)פורקה מרצון
580284594האגודה לקידום מרכזי חינוך ותרבות יהודיתנמחקה
580465300האור החסידי - דרכי חינוך - כפר סבא (ע"ר)רשומה