חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580494185בית חינוך יהודי-דיאלוגי מודיעין (ע"ר)רשומה
580099620בית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים, ישיבה וכולל ירושליםרשומה
580177517בית חינוך לבנות באידישרשומה
580362390בית חינוך לבנות בנות ירושלים בית שמש (ע"ר)רשומה
580560290בית חינוך ליטוף לטף - מודיעין (ע"ר)רשומה
580560308בית חינוך ליטוף לטף - פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580560282בית חינוך ליטוף לטף - רעננה (ע"ר)רשומה
580116283בית חינוך שרה באהלנמחקה
580450070בית חינוך תיכון לבנות אהבת ישראל - ירושלים (ע"ר)רשומה
580344190בית יוסף ונתן, מוסדות חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580134302בית כנסת חינוך לנוערבהליכי מחיקה
580259976בית מדרש ומוסדות חינוך היכל הפלאה והלכה למשה (ע"ר)רשומה
580309342בית ספר "אדם" - חינוך על פי שיטת וולדורף בירושלים, עמותהרשומה
580387009בית רבן - מנחת חינוך (ע"ר)רשומה
580161396בית"ר רמת גן אגודה לספורט חינוך ותרבות העמותה נמחקהנמחקה
580478840ביתנו החדש - חינוך לחיי המשפחה (ע"ר)רשומה
580442424בנות ח"י (חינוך ירושלים) בית שמש (ע"ר)רשומה
580403418בעלי ברית בית"ר - מרכז ערבי יהודי לקידום ספורט, חינוך ותרבות בענה (ע"ר)רשומה
580461788בראשית - חינוך על טהרת הקודש לזירוז הגאולה (ע"ר)רשומה
580500940ברקת - חינוך ברוח אנתרופוסופית (ע"ר)רשומה