חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580201630אנסאן - עמותה למחקר, ייעוץ ושירותי חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580023133ארגון הורים למערכת חינוך בירושליםרשומה
580385953אשד חינוך לאזרחות שלום ודמוקרטיה.רשומה
580322600אשכולות חינוך מודיעין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580309961אשל - חינוך, שלום וערכים (ע"ר)נמחקה
580168391אתגר ארגון חינוך תרבות וחסד ירושליםרשומה
580320349ב.י.א. חינוך חרדי (ע"ר)רשומה
580532489באלגן - חינוך אלפי מנשה (ע"ר)רשומה
580063261באר ישראל תנועה להפצת תורה ויהדות ומפעלי חינוך ורווחהנמחקה
580445039בחר - עמותה לקידום בריאות חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580254456בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580458206בית הילד והילדה - מפעלי חינוך והזנה בישראל (ע"ר)רשומה
580504983בית חינוך - אננדה (ע"ר)רשומה
580548170בית חינוך - ליטוף לטף (ע"ר)רשומה
580384261בית חינוך אופק (ע"ר)רשומה
580031359בית חינוך באר מרים (ע"ר)רשומה
580557254בית חינוך במדבר (ע"ר)רשומה
580563708בית חינוך בראשית (ע"ר)רשומה
580168797בית חינוך חרדי הראשון לבנות בית יעקב הישן ירושלים.רשומה
580270999בית חינוך חרדי לבנות "אם בישראל"נמחקה