חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580502151אור עולם - חינוך, מסורת ותרבות (ע"ר)רשומה
580566792אור פנימי - חינוך לצמיחה רוחנית (ע"ר)רשומה
580171072אור שניאור - חינוך יהדות ורווחה למושבי הגלילרשומה
580490373אורות חינוך (ע"ר)רשומה
580459709אורים ותומים חינוך ורווחה בקהילה (ע"ר)רשומה
580562841אחד על אחד חינוך וטיפול (ע"ר)רשומה
580356061אחוה - אנשי חינוך והורים (ע"ר)רשומה
580148633אינטר - אקשן ישראל למען חינוך והכשרה העמותה נמחקהנמחקה
580459063אלאמאנה- חינוך, רווחה ודו קיום (ע"ר)רשומה
580389369אלביאן - לקידום חינוך ורווחת הילדים הנכים בנגב (ע"ר)רשומה
580483857אלביאן חינוך למצוינות (ע"ר)רשומה
580085470אלח"י - אנו למען חינוך ילדינונמחקה
580404366אלחיאת - עמותה לתכנון ופיתוח שירותי חינוך בעמק יזרעאל (ע"ר)רשומה
580214179אלטלנה - להפצת חינוך ותרבות לאומיתנמחקה
580509727אלמא - עמותה למען קידום ופיתוח חינוך ובריאות באתיופיה (ע"ר)רשומה
580416162אלמערפה - להעמקת התודעה החינוכית וניהול מוסדות חינוך (ע"ר)רשומה
580290690אלנור לקידום בריאות, חינוך ורווחה דבוריה (ע"ר)רשומה
580327906אלרסאלה - אקדמאים למען חברה חינוך והשכלה (ע"ר)רשומה
580480978אלשאגור לקידום ספורט, חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580223428אמונים - קרן למען חינוך יהודי - ציוני בארץ ישראלנמחקה