חיפוש: חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580164218"ללמוד וללמד" מפעלי תורה חינוך וחסדרשומה
580109346"מאור" - יהדות, חינוך, רווחהנמחקה
580264299"מרגליות" מכון למחקר עריכה ופירסומים של ספרי חינוך ולימודרשומה
580094910"סיני" סיוע למוסדות חינוך תורנייםנמחקה
580014447"קרן עד" - קרן נאמנות לטובת מוסדות חינוך בישראלרשומה
580064152"רננים" חינוך ושיקום בוגרים פגועי מוח לחיי עצמאות ועבודהנמחקה
580152114א.ל.ה - מפעלי חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580523975אבני חינוך (ע"ר)רשומה
580157246אבנר ארליך חינוך ותרבותנמחקה
580543023אברהמוף - מוסדות חינוך וחסד (ע"ר)רשומה
580011120אגוד מוסדות חינוך פנימיתייםנמחקה
580098093אגודה לפתוח מוסדות דת חינוך ותרבות במועצה איזורית שפיררשומה
580057958אגודת "צרכי ציבור" לתורה חינוך תרבות סיוע ועזרה הדדיתנמחקה
580313963אגודת חינוך תורה חדרה (ע"ר)רשומה
580344976אולפנא לבנות - קרית חינוך שעלבים - נוף איילון (ע"ר)רשומה
580455830אוסטודיו - מרכז לתרבות, חינוך, מדע וספורט בישראל (ע"ר)רשומה
580487528אופק - מפעלי חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580541936אופק ירוק - העמותה הישראלית לקידום חינוך ומחקר בנושאי איכות הסביבה (ע"ר)רשומה
580566529אור חינוך ותורה (ע"ר)רשומה
580382448אור מאלעד - קידום חינוך ורווחה ציוני דתי (ע"ר)רשומה