חיפוש: חיים של תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580137982בית כנסת תורה וחיים ע"ש הרב חיים חורי זצ"ל ולזכרו של הרב מגוס סבג זצ"לנמחקה
580469591חיים של אהבת תורה (ע"ר)רשומה
580527588חיים של תורה - בית שמש (ע"ר)רשומה
580530178חיים של תורה וחסד בארה"ק (ע"ר)רשומה
580206001חיים של תורה ויראת שמים (ע"ר)רשומה
 1