חיפוש: חיים יצחק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580003440"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)רשומה
580221232בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק ורדימון 4 - אשדוד (ע"ר)רשומה
580363877אוהלי יוסף יצחק תורת חיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580310761באר חיים יצחק (ע"ר)רשומה
580078780בית הכנסת תפארת ישראל בשכ' יצחק, נוה חיים - חדרהבהליכי מחיקה
580041150בית הרב חיים יצחק הלוינמחקה
580491520בית כנסת וכולל שערי יצחק- חיים קרית אתא (ע"ר)רשומה
580144210בית מדרש - באר מים חיים - מיסודו של הרב משה יצחק ליפוביץ זצ"לרשומה
580550044בית מדרש עץ חיים מצפה רמון ע"ש יצחק הוברמן הכהן (ע"ר)בהליך רישום
580431724ברכת חיים לתורה ולתעודה ע"ש הרה"ג חיים יצחק הלוי ורעיתו הרבנית מזל יצחק הלוי (ע"ר)רשומה
580007904תורת חיים פרי יצחקניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1