חיפוש: חייל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580431385אור חייל (ע"ר)רשומה
580520351בית חם לכל חייל וחיילת (ע"ר)רשומה
580139079בני ובנות חייל (ע"ר)רשומה
580242642חייל - חיים למוצאיהםרשומה
580439362חייל בלב קרית ארבע (ע"ר)רשומה
580041986מלווה חייל" -קרן לצדקה וגמילות חסד ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580011260עשי חיילנמחקה
580145290פרי חיילנמחקה
 1